Beoordeling van stukken

U heeft reeds een architect, misschien zelfs al wel een ontwerp en een bestek, maar zou graag de visie van een onafhankelijk derde willen?
FvL Audio toetst deze gegevens graag voor u.

Met een frisse en open blik wordt er gekeken naar de stukken en gecontroleerd of uw wensen ook daadwerkelijk zijn verwerkt. Scherp op fouten, problemen en tegenstrijdigheden, maar ook bruikbaarheid, onderhoud en onderhoudskosten worden meegenomen in de controle.


Materialisatie, detaillering en andere keuzen in het ontwerp hebben allen invloed op de totale beleving van een pand na oplevering. Maar ook een frisse kijk op de plattegronden kan de bruikbaarheid en functionaliteit verbeteren.

FvL Advies bespreekt de opmerkingen altijd met de opdrachtgevers, maar indien gewenst ook met uw adviseurs en architect.
Ook de oplevering kan door FvL Advies worden begeleid. Is alles conform de stukken gemaakt? Waar is afgeweken? Beoordeling van de kwaliteit en het uiterlijk, bemiddeling met de aannemer, controle van meer- en minderwerken. Alles wordt op vakkundige wijze gecontroleerd.